free responsive site templates
Mobirise

Flora Caveat Actor
Mł. Champion Polski, Mł. Zwycięzca Klubu 2016,  Dwukrotny Zwycięzca w konkurencji Najlepsza Grupa Hodowlana i Najlepsza Para Wystawy Klubowej.
HD-A, ED-0, OCD-free, Testy psychiczne 5/5

M. Ch.Pl.
Sissi Zgornjesavka HD-A, ED-0, OCD-free
O. Mł. Ch.Pl., Ch.Pl
Amon vom Bahnhofstrassle HD-A, ED-0

Florka urodziła się w hodowli. To dziecko pary importowanej z Niemiec i Słowenii. Jest pięknym przedstawicielem rasy. Jest proporcjonalna, zwarta i umięśniona. Ma mocny temperament i emocjonalny charakter. Bardzo przeżywa rozstania ze stadem, ma także chorobę lokomocyjną, co utrudnia wyjazdy na wystawy psów.
Jest po mamie bardzo opiekuńcza, ma silny instynkt macierzyński.  

Mobirise